Over mastocytose

Mastocytose is de term voor een groep aandoeningen die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van abnormaal functionerende mestcellen in het lichaam. Er zijn twee hoofdvormen van mastocytose: cutane mastocytose (vooral bij kinderen) en systemische mastocytose (vooral bij volwassenen). 

Meer informatie
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed