Pijnstilling en medische ingrepen bij mastocytose

Aandachtspunten voor zorgverleners

Anafylaxie

Mensen met mastocytose hebben een verhoogd risico op anafylaxie. De uitlokkers voor anafylaxie verschillen per persoon. Sommige patiënten reageren op medicamenten, maar de meeste patiënten niet.

  • NSAID’s kunnen aan de meeste patiënten met mastocytose veilig voorgeschreven worden, zeker als deze in de periode voor het stellen van de diagnose reeds zonder problemen door de patiënt gebruikt werden. Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van risicofactoren voor NSAID intolerantie zoals astma, chronische rhinitis of een voorgeschiedenis van iatrogene of idiopathische anafylaxie. Bij twijfel kan een provocatietest worden verricht.
  • Opiaten worden door de meeste patiënten met mastocytose goed verdragen. Begin bij twijfel met een lage dosis en titreer dan op geleide van pijn en eventueel symptomen. Codeïne geeft relatief vaak mestcelactivatie en kan beter vermeden worden. Verder is er een voorkeur voor fentanyl boven morfine.
  • Lokale verdoving, inclusief epidurale anesthesie, is veilig bij mensen met mastocytose.
  • Er is bij mastocytose geen verhoogd risico op anafylaxie door röntgencontrast. Mocht een patiënt met mastocytose wel een reactie krijgen op contrastmiddel, dan is allergologisch onderzoek aanbevolen.
  • Voor grotere operaties met algehele narcose wordt pre-medicatie aanbevolen. Zie document ‘Aanbevelingen voor profylactische maatregelen rondom invasieve medische procedure’.  Overleg bij twijfel met collega’s uit een expertise centrum. 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed