WHO diagnostische criteria voor systemische mastocytose

Aanwezigheid van 1 major en 1 minor criterium, of 3 minor criteria.

Major criterium

 • Multifocale, dense MC infiltratie (met >15 MC per aggregaat) in beenmerg en/of extracutaan orgaan.

Minor criteria

 • Aanwezigheid van D816V KIT-mutatie.
 • Serum tryptase >20 ng/mL.
 • Expressie CD2 en/of CD25 op MC in het beenmerg.
 • > 25% atypische of spoelvormige MC in aspiraat.
ISM SSM SM-AHN ASM
Voldoet aan de criteria voor SM, zonder B- of C-findings.

Voldoet aan criteria voor SM +

 > 2 B-findings:

 • Hepato/splenomegalie zonder orgaandysfunctie.
 • Lymfadenopathie.
 • >30% MC infiltratie in beenmerg.
 • Serum tryptase > 200 ng/mL.
Tekenen van myelodysplasie of myeloproliferatief neoplasma zonder te voldoen aan de criteria voor SM-AHN.
Voldoet aan de criteria voor SM + aanwezigheid van een niet-mestcel gerelateerde klonale hematologische aandoening.

Voldoet aan de criteria voor SM + >1 C-findings:

 • Cytopenie*
 • Hepatomegalie, ascites, gestoorde leverfunctie en/of portale hypertensie.
 • Malabsorptie met gewichtsverlies.
 • Pathologische fractuur en/of osteolytische bothaarden.
Splenomegalie met hypersplenisme.

MC: mestcellen
SM: systemische mastocytose 
ISM: indolente systemische mastocytose 
SSM: smouldering systemische mastocytose 
SM-AHN: systemische mastocytose met geassocieerde klonale hematologische non-mestcel ziekte
ASM: agressieve systemische mastocytose

*Cytopenie: leukocyten<1.0x109; hemoglobine <6.2 mmol/l; trombocyten <100x10

Referenties

 1. Valent P, Akin C, Metcalfe DD. Mastocytosis: 2016 updated WHO classification and novel emerging treatment concepts. Blood 2017;129:1420-7.
 2. Hermans MA, Verburg M, van Laar JA, van Hagen PM, Pasmans SG, van Daele PL. [Systemic mastocytosis: a heterogeneous disease]. Ned Tijdschr Geneeskd 2016;160:A9340.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed