Vervolgafspraken (follow-up)

Mastocytose is een zeldzame aandoening en daardoor onbekend bij veel artsen. Daarom wordt geadviseerd om alle patiënten naar een expertisecentrum te verwijzen voor het vaststellen van de aandoening en het opstellen van een behandelplan. Vervolgens kan de begeleiding en behandeling eventueel dichter bij huis plaatsvinden, tenzij er een intensieve of experimentele behandeling wordt gestart.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed