Indicaties voor verwijzing

Bij aanwezigheid van één of meer van de volgende kenmerken is het advies de patiënt door te verwijzen naar een expertisecentrum voor mastocytose voor nadere diagnostiek en/of behandeling:

 • Kinderen met huidmastocytose
 • Volwassenen met:
  • maculopapuleuze cutane mastocytose ontstaan na de puberteit of persisterend na de puberteit.
   • Bij deze categorie wordt een beenmergpunctie altijd geadviseerd, ongeacht serumtryptase of D816V KIT PCR.
  • verhoogd serumtryptase (de formele afkapwaarde >11,4 ng/mL moet ruim worden geïnterpreteerd)
  • verhoogde urine histaminemetabolieten
  • aantoonbare D816V KIT-mutatie in bloed
  • herhaaldelijke idiopathische anafylaxie
  • herhaaldelijke anafylaxie na wespen- of bijensteek ondanks immunotherapie
  • aggregaten van afwijkende mestcellen gezien in een biopsie.
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed