Het expertisenetwerk mastocytose

Het expertisenetwerk mastocytose wordt gevormd door het Centrum voor systemische allergische ziekten in het Erasmus MC en het Nederlands Mastocystose Centrum Groningen in het UMCG. In het expertisenetwerk werken artsen, verpleegkundigen en paramedici (zoals fysiotherapeut, diëtist en medisch psycholoog) samen aan een optimale diagnostiek, behandeling en begeleiding voor patiënten met mastocytose. 

Meer informatie

Het expertisenetwerk

Voor uw eerste bezoek aan een expertisecentrum mastocytose, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Bekijk onze video.

Lees meer

Het team

Dr. Hanneke Oude Elberink

Dr. Hanneke Oude Elberink

Internist-allergoloog
Universitair Medisch Centrum Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Routebeschrijving
Erasmus Medisch Centrum
Erasmus Medisch Centrum
Doctor Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
Routebeschrijving
Registratie in Europees register

Registratie in Europees register

De zeldzaamheid van de ziekte maakt het soms moeilijk om voldoende grote groepen te verzamelen om wetenschappelijk zorgvuldige conclusies te kunnen trekken. Wij ambiëren daarom dat de klinische gegevens van iedere patiënt met mastocytose (kind en volwassene) in een database worden opgenomen, zowel wat betreft diagnostiek als de vervolgbehandelingen. Vanuit het European Competence Network on Mastocytosis is er reeds een Europese database. Daarnaast is het belangrijk dat beide expertisecentra een biobank bijhouden voor het opslaan van lichaamsmateriaal van patiënten. Uw arts zal u meer informatie hierover geven.

Lees verder

Internationale samenwerking

De expertisecentra in het Erasmus MC en het UMCG werken internationaal samen.

Lees verder
Internationale samenwerking
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed