Presentatie mastocytose

Mastocytose kan zich met verschillende symptomen presenteren bij verschillende specialismen: 

Specialisme
 
Symptoom

Huisarts

Eerste presentatie van alle mogelijke symptomen
Spoedarts Plots onwel bevinden (atypische presentatie van anafylaxie)
 
Dermatoloog
 • Huidmastocytose
 • Blaarziekte
 • Jeuk
Endocrinoloog
 • Osteoporose
 • Fragiele fracturen
 • Flushing
Allergoloog
 • Idiopatische anafylaxie
 • Insectenanafylaxie
 • Geneesmiddelenanafylaxie (narcose, pijnstillers, etc.)
Hematoloog
 • Afwijkend bloedbeeld (cytopenie, eosinofilie, monocytose,  mestcellen)
 • Als toevalsbevinding bij een geassocieerde hematologische aandoening
Algemeen internist Alle in dit overzicht genoemde symptomen
 
MDL-arts
 • Diarree, buikkrampen
 • Dyspepsie, ulcus ventriculi of duodeni
 • Afwijkend beeld bij colonoscopie
Orthopeed/traumatoloog
 • Lytische botlaesie
 • (fragiele) fracturen
Anesthesioloog Peroperatieve anafylaxie
 
Kinderarts/JGZ-arts
 • Kinderen met huidmastocytose
 • Kinderen met idiopathatische anafylaxie
Radioloog
 • Anafylactische reactie op i.v. toediening van rontgen- of MRI-contrastmedia
 • Afwijkend skeletbeeld (sclerotische haarden; gevlekt beeld)

 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed