Beleid bij anafylaxie

Beleid bij anafylaxie
Dien, indien beschikbaar, 10 tot 15 liter zuurstof/min toe.

Geef adrenaline i.m. bij kenmerken die kunnen wijzen op een anafylactische reactie, 1 mg/ml:

  • volwassenen: 0,2 - 0,5 mg
  • kinderen: 0,01 mg/kg, max 0,5 mg
Herhaal iedere vijf tot vijftien minuten dezelfde dosis bij onvoldoende effect, verergering van de klachten of hypotensie.

Geef enkele puffs salbutamol bij anafylactische reacties met bronchospasme of bij peristeren van het bronchospasme na toediening van epinefrine en hemodynamisch herstel:

  • volwassenen: 4 - 10 puffs (100 microgram dosisaerosol per keer in de inhalatiekamer verstuiven, 5 maal inademen)
  • kinderen: 4 - 8 puffs (100-200 microgram per keer in de inhalatiekamer verstuiven, 5 maal inademen)

Geef aanvullend clemastine:

  • volwassenen: 2 mg i.m. of (langzaam) i.v.
  • kinderen: 25 - 50 microgram/kg i.m. of i.v. 

Geef een corticosteroïd, bijvoorbeeld dexamethason, ter voorkoming van een late reactie:

  • volwassenen: 5 - 10 mg i.m. of i.v.
  • kinderen: 0,15 mg/kg lichaamsgewicht, maximaal 4 mg
Verwijs per ambulance naar het ziekenhuis. Laat bij hypotensie de patiënt tot de aankomst van de ambulance met de benen omhoog liggen en breng zo mogelijk een waaknaald in. Spuit de waaknaald door met 2 ml NaCl 0,9%.

Bron: NHG-Richtlijn geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.

 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed