Wat te doen bij spoed?

Warning: I have mastocytosis

 • Mastocytosis can cause a live threatening allergic reaction. 
 • One or more of the following symptoms can occur: unconsciousness, shortness of breath, vomiting, diarrhoea, rash or hives
 • What to do?
  • Inject epinephrine with my auto-injector. Look at the injector how to use it.
  • Call the emergency number and tell them I have a severe allergic reaction and mastocytosis.

Let op: ik heb mastocytose

 • Mastocytose kan leiden tot een levensbedreigende allergische reactie.
 • Eén of meer van de volgende verschijnselen kunnen optreden: bewustzijnsverlies, benauwdheid, braken, diarree, plotselinge rode huid of jeuk

Wat te doen bij anafylaxie

 1. Dien onmiddellijk de adrenalinepen toe:
  1. Verwijder de veiligheidsdop.
  2. Zet de spuit met de andere kant loodrecht tegen de zijkant van het bovenbeen. Kleding hoeft niet, maar mag wel verwijderd worden.
  3. Druk de spuit loodrecht tegen het bovenbeen: de naald komt automatisch naar buiten en de adrenaline wordt geïnjecteerd.
  4. Houd de pen 10 seconden op de injectieplaats gedrukt.
  5. Trek daarna de spuit loodrecht uit het been.
 2. Bel 112 en zeg dat de persoon een allergische reactie heeft.
 3. Leg de patiënt met het hoofd omlaag en de benen omhoog.
 4. Indien er na enkele minuten geen verbetering is opgetreden, kan een tweede adrenalinepen toegediend worden.
 5. Tabletten met een medicijn die de werking van histamine blokkeert en tabletten met prednison werken pas na minimaal 30 minuten en zijn niet effectief genoeg in geval van een allergische reactie; wel kunnen ze werken bij een milde reactie bestaande uit bijvoorbeeld jeuk of buikpijn.
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed