Ziektebeloop

Bij kinderen verdwijnen mastocytomen doorgaans na enkele jaren en de andere huidafwijkingen in de meeste gevallen voor het begin van de puberteit. 

Bij volwassenen ziet men in veel gevallen van indolente mastocytose dat het ziekteproces na enige tijd stabiel blijft of zelfs in activiteit afneemt. Dat geldt voor zowel de huidafwijkingen, de klachten als ook het gehalte van tryptase in het bloed en van histaminemetabolieten in de urine.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed