Medicamenteuze behandeling van mestcel geassocieerde symptomen

Symptoom Medicament Dosering Meest voorkomende bijwerking
Jeuk H1-antagonist Maximaal 4x daags de dagdosis Hoofdpijn, vermoeidheid, xerostomie
  Leukotrieën antagonist Montelukast 1x daags 10 mg

Hoofdpijn
Voorzichtig bij gestoorde leverfunctie

  Psoralen + UV-A (PUVA) fototherapie -

Jeuk, erytheem, nausea
Gecontra-indiceerd in de zwangerschap

Flushing H1-antagonist Maximaal 4x daags de dagdosis  
  Acetylsalicylzuur of andere NSAID  

Verhoogde bloedingsneiging
Overweeg provocatie test

Pyrosis H2-antagonist Maximaal 2x daags 300 mg Buikpijn, obstipatie, hoofdpijn
  Protonpompremmer Conform farmaco-therapeutisch kompas

Buikpijn, nausea, flatulentie, diarree;
osteoporose bij langdurig gebruik

Diarree/buikkrampen Cromoglycaat sachet Maximaal 4x daags 200 mg  
  H1- en H2-antagonisten    
Hoofdpijn H1-antagonist Maximaal 4x daags de dagdosis Hoofdpijn, vermoeidheid, xerostomie
Osteoporose
 
Behandeling conform richtlijn. Let op adequate suppletie van vitamine D. Beschouw mastocytose als risicofactor voor fracturen en pas medicatie daarop aan.
Cytoreductieve therapie * Imatinib 1x daags 100 mg

Myelosuppressie, levertestafwijkingen, diarree, oedeem.
Niet werkzaam bij D816V mutatie

  Cladribine   Myelosuppressie, etc.
  Midostaurine   Myelosuppressie, etc.
  Interferon-alfa   Dosisafhankelijk

*Behandeling met cytoreductieve middelen of tyrosine kinase remmers dient bij voorkeur plaats te vinden in (overleg met) een expertisecentrum.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed