Behandeling systemische mastocytose

Begeleiding

De begeleiding van patiënten met mastocytose vraagt speciale aandacht. 

Gekeken wordt welke symptomen iemand ervaart en hoe die onderdrukt kunnen worden. Hiervoor zijn doorgaans meerdere medicijnen nodig en soms ook in hogere doseringen dan gewoonlijk. Indien nodig kan begeleiding door een diëtist of medisch psycholoog met kennis op gebied van mastocytose ook bijdragen aan de behandeling.

Bij sommige mensen met mastocytose kunnen bepaalde medicijnen allergische reacties veroorzaken. Daarom wordt er altijd een persoonlijk behandelplan opgesteld door de arts. Toediening van lokale verdoving en röntgencontrastmiddel is doorgaans veilig. Voor medische ingrepen, met name algehele narcose, zijn vaak wel specifieke voorzorgsmaatregelen nodig.

Behandeling

Systemische mastocytose is een chronische ziekte die tot op heden niet kan worden genezen. De behandeling is vooral gericht op bestrijden en verlichten van de klachten en voorkomen van complicaties van de ziekte. Voor welke behandeling wordt gekozen, is afhankelijk van de klachten.

Behandeling gericht op het voorkomen van anafylaxie bestaat uit:

  • Vermijden van de uitlokkende factor(en), indien bekend.
  • Vermijden van alcohol, aspirine, NSAID´s, codeïne, opiaten, polymyxine B, intraveneuze röntgencontraststoffen en MRI-contrastmedia, tenzij bij (recent) gebruik is vastgesteld dat de patiënt er niet op reageert.
  • Hyposensibilisatie bij wespen- of bijengifallergie. Bij hyposensibilisatie wordt het eigen afweersysteem zodanig beïnvloed, dat de allergie in ernst afneemt.

Bij vastgestelde allergische reacties op bepaalde stoffen is het belangrijk dat de patiënt altijd een Epipen en een ‘spoedkaartje’ bij zich draagt.

Voorbeelden van behandeling van ziekteverschijnselen en klachten zijn:

  • Medicijnen die de werking van histamine blokkeren (‘antihistaminca’) tegen jeuk, blozen en andere huidreacties.
  • Antihistaminica en/of andere medicijnen tegen maagzuur.
  • Antihistaminica en/of andere medicijnen tegen diarree, buikkrampen en buikpijn.
  • Medicijnen tegen botontkalking.
  • Medicijnen die het aantal mestcellen sterk doen verminderen (mestcel-eradicatietherapie). Deze behandeling wordt gegeven bij agressieve mastocytose of 'smouldering mastocytose' als er sprake is van ernstige klachten die niet te behandelen zijn met de gebruikelijke behandeling.
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed