Andere vragen

Het kan zijn dat uw vraag die niet bij de veelgestelde vragen wordt beantwoord.

Heeft u een medisch inhoudelijke vraag of vragen over verwijzing naar het expertisecentrum? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Voor andere vragen en/of lotgenotencontact kunt u contact opnemen met de Mastocytose Vereniging Nederland via info@mastocytose.nl

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed