Aanvragen beenmergdiagnostiek

UMCG

Voor het UMCG zijn aanvragen voor beenmergonderzoek mogelijk via het secretariaat allergologie:

Erasmus MC

Voor het Erasmus MC vindt u in bijgaande folder informatie voor het aanvragen van hemato-oncologische laboratoriumdiagnostiek. Op pagina 21 van deze folder vindt u het formulier extern aanvraag Integrale Diagnostiek Hemato-oncologische Laboratoria.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed