Uw persoonlijke spoedkaartje

U kunt hier een spoedkaartje maken. Hierop staat vermeld dat u mastocytose heeft, dat kan leiden tot anafylaxie. Dit kaartje bevat ook de telefoonnummers van uw contactpersoon in geval van nood, uw behandelaar en huisarts.

Vul het kaartje zo volledig mogelijk in en draag het bij u.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om het kaartje te maken en naar u te mailen. Na verzending zijn deze gegevens direct weer van onze servers verdwenen. Lees meer in de privacyverklaring.

Uw gegevens

Contactpersoon in geval van nood

Behandelend arts

Huisarts

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed