Welke pijnstillers zijn veilig voor een mastocytosepatiënt?

NSAID’s kunnen aan de meeste patiënten met mastocytose veilig voorgeschreven worden, zeker als deze in de periode voor het stellen van de diagnose reeds zonder problemen door de patiënt gebruikt werden. Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van risicofactoren voor NSAID intolerantie zoals astma, chronische rhinitis of een voorgeschiedenis van iatrogene of idiopathische anafylaxie. Bij twijfel kan een provocatietest worden verricht.

Opiaten worden door de meeste patiënten met mastocytose goed verdragen. Begin bij twijfel met een lage dosis en titreer dan op op geleide van pijn en eventueel symptomen. Codeïne geeft relatief vaak mestcelactivatie en kan beter vermeden worden. Verder is er een voorkeur voor fentanyl boven morfine.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed