Mijn mastocytosepatiënt is zwanger, dienen er extra maatregelen genomen te worden?

Mastocytose geeft geen verhoogd risico op zwangerschaps-gerelateerde complicaties. Wel dient uiteraard medicatie zo nodig te worden omgezet. Antihistaminica die veilig zijn in de zwangerschap zijn bijvoorbeeld loratadine en cetirizine. Peripartum is het risico op mestcelactivatie episodes licht verhoogd en een bevalling in de tweede lijn wordt aanbevolen. Voor een normale partus is pre-medicatie niet nodig, voor een (spoed) sectio wel. Zie Aanbevelingen voor profylactische maatregelen rondom invasieve medische procedure.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed