Kan een mastocytosepatiënt gewoon röntgencontrast krijgen?

Er is bij mastocytose geen verhoogd risico op anafylaxie door röntgencontrast. Mocht een patiënt met mastocytose wel een reactie krijgen op contrastmiddel, dan is allergologisch onderzoek aanbevolen.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed