Is vaccinatie veilig voor een mastocytosepatiënt?

Hierover zijn nog weinig gegevens. Bij volwassenen is de kans op anafylaxie na vaccinatie verwaarloosbaar. Bij kinderen met uitgebreide huidmastocytose, met name bij diffuse huidmastocytose, wordt aanbevolen om de eerste vaccinaties klinisch te geven. Overleg zo nodig met een collega uit een expertisecentrum.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed