Is een histamine-arm dieet zinvol voor mensen met mastocytose?

Dit is een omstreden onderwerp. Er is geen bewijs voor een positief effect van een histamine-arm dieet op mastocytose gerelateerde symptomen. Sommige patiënten bemerken echter wel een toename van klachten na het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Indien een patiënt klachten krijgt binnen 2 uur na het eten kan begeleiding door een diëtiste met expertise op gebied van mastocytose cq. allergologie, zinvol zijn. De patiënt kan dan een geïndividualiseerd dieet ontwikkelen zonder het onnodig vermijden van grote groepen noodzakelijke voedingsmiddelen.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed