Is algehele narcose veilig voor een mastocytosepatiënt?

Algehele narcose kan veilig gegeven worden aan mensen met mastocytose, alhoewel het risico op anafylaxie licht verhoogd is ten opzichte van de gezonde bevolking. Daarom wordt pre-medicatie aanbevolen om het risico te verkleinen. Zie document Aanbevelingen voor profylactische maatregelen rondom invasieve medische procedure. Overleg bij twijfel met collega’s uit een expertisecentrum.

 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) mastocytose. U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum uit het het expertisenetwerk Mastocytose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed