Is de mastocytosepatiëntenvereniging er ook voor mensen met andere mestcelziekten?

De Mastocytose Vereniging komt voorlopig alleen specifiek op voor de belangen van patiënten met mastocytose.

Andere veelgestelde vragen

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed