Ik heb een kinderwens. Mag ik zwanger worden als mastocytosepatiënt?

Als u een zwangerschapswens heeft, neem dan altijd contact op met uw behandelend arts. De zwangerschap en bevalling veroorzaken fysieke veranderingen, die invloed kunnen hebben op de mastocytose. De huidverschijnselen kunnen in opvallende mate toe- of afnemen tijdens de zwangerschap. Sommige geneesmiddelen die u gebruikt kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Overigens geeft mastocytose zelf geen verhoogd risico op complicaties voor uw kind.

 

Andere veelgestelde vragen

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed