Ik denk dat ik mastocytose heb. Hoe kan ik dit laten testen?

Omdat huidmastocytose typische zichtbare kenmerken heeft, kan de huidarts (dermatoloog) dit vaak op basis van wat hij of zij ziet al vaststellen. Soms is bij huidmastocytose een huidbiopt nodig ter bevestiging. Om systemische mastocytose vast te stellen wordt een ander stukje weefsel dan de huid onderzocht om afwijkende mestcellen te ontdekken. Meestal is daarvoor een beenmergpunctie noodzakelijk.

Indien mastocytose nog niet is vastgesteld, weet uw huisarts of specialist of verwijzing naar een expertisecentrum zinvol is.

Andere veelgestelde vragen

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed